Zanimanja i struke

2012-05-16 01:29

        U skladu sa koncepcijom srednje škole u Federaciji BiH, Unsko-Sanskom Kantonu u JU” I srednja škola” Cazin učenici stiču obrazovanje za tehnička zanimanja IV stepena složenosti i za stručna zanimanja III stepena složenosti. JU ” I srednja škola” Cazin upisana je u Registar srednjih škola BiH pod rednim brojem 60 na strani 60, a Rješenje o upisu u Registar objavljeno je u “Službenom glasniku USK-a” br.4 od 05.05.2008.
 
        U školskoj 2011/2012.godini u JU “I srednja škola” Cazin upisani su učenici u okviru pet struka za sticanje sljedećih zanimanja III i IV stepena složenosti:

 

a) MAŠINSKA STRUKA
        - mašinski tehničar

        - mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje

        - mašinbravar

        - instalater centralnog grijanja
        - automehaničar

        - plinski i vodoinstalater


 b) ELEKTRO STRUKA :

        - elektrotehničar računarske tehnike i automatike
        - elektroinstalater

c) TEKSTILNA STRUKA
        - konfekcionar tekstila- krojač  
        - tekstilni tehničar – konfekc.smjera
d) SAOBRAĆAJNA STRUKA: 

        - tehničar drumskog saobraćaja
        - vozač motornih vozila
 
e) USLUŽNE DJELATNOSTI: 
        -frizer - vlasuljar