O školi

        JU „I srednja škola“ Cazin je jedna od 4 srednje škole općine Cazin i zauzima važno mjesto i značajan udio u obuhvatu učeničke populacije. Ima široko upisno područje, koje zahvata i susjedne općine, ponajviše zbog izrazitog obuhvata stručnih zvanja i zanimanja u okviru tehničkih i stručnih škola. Po obimu djelatnosti i programskim strukturama pripada školama  mješovitog tipa u kojoj se realizuju programski sadržaji srednje tehničke i srednje stručne škole.Škola egzistira kao jedinstvena ustanova u kojoj učenici stiču obrazovanje za zanimanja odnosno stručna zvanja  III i IV stepena složenosti.

U oblasti srednjeg obrazovanja u općini Cazin ova škola obuhvata više od trećine djelatnosti, i jedna je od dvije ove vrste. Općina Cazin sa ukupnom površinom oko 354 km2 i sa oko 70.000 stanovnika spada u red najgušće naseljenih općina u Federaciji BiH,sa ipak nepovoljnom privrednom osnovom u pogledu većeg zapošljavanja.U tom smislu bilježi se trend rasta s tim da znatan broj otpada na zapošljavanje u Sloveniju i ostale zemlje. Evidentno je da završetak srednjeg obrazovanja ne pruža garanciju i većeg zapošljavanja što nije karakteristično samo za ovo područje.

Bez obzira na teškoće koje su karekteristične za oblast obrazovanja, intencija je da se u velikoj mjeri ostvare ciljevi srednjeg obrazovanja i odgoja, a naročito za kvalitetno obrazovanje, usklađivanje srednjeg obrazovanja sa zahtjevima tržišta rada, te odgoj i obrazovanje u skladu sa općim, kulturnim i civilizacijskim vrijednostima.

 U ovakvim uvjetima teško je realizirati u cjelosti načelo upisa i školovanja kadrova prema potrebama privrednih organizacija i drugih subjekata. Realizacija plana upisa ponajviše zavisi od atraktivnosti zanimanja, a ne od stvarne potrebe i ponude radnih mjesta. Unatoč tome intencija škole je zadovoljenje potreba u okviru registrom obuhvaćenih škola uvažavajući interese učenika i privrednih subjekata.

            U školskoj 2012/2013.god. u JU “I srednja škola” Cazin realiziraju se programski sadržaji u okviru pet struka: mašinska,elektro, tekstilna, saobraćajna i struka uslužnih djelatnosti.

Iako ova škola po broju struka i zanimanja spada u red  većih škola (5 struka, 11 zanimanja, 6 stručnih zvanja IV stepena u 38 odjeljenja), izbor struka i broj zanimanja pružaju mogućnost zadovoljavajućeg obuhvata srednjim obrazovanjem. Za školsku 2012/2013.godinu upisano je oko 400 učenika u prvi razred , što je premašilo projekciju plana upisa pa smo po broju učenika i odjeljenja najveća škola USK-a. To je rezultat kvalitetnijeg pristupa upisnoj politici, čemu najviše doprinosi uvođenje atraktivnijih stručnih zvanja i zanimanja. Nameće se imperativ većeg ulaganja osnivača te lokalne zajednice koja je do sada izostajala. U školi je dosta urađeno na materijalnoj osnovi  i stavarnju boljih uslova, kroz vlastitu djelatnost a zbog stanja objekta mora se više angažovati šira zajednica. Dosta je urađeno na stvaranju boljih uslova za rad, ugrađeno je oko 550 m2 podova, najvećim dijelom su sanirane posljedice požara, a nabavljeno je dosta opreme i materijala.