Plan upisa 2013/2014

2013-05-06 12:41

Obaviještavamo učenike i roditelje da smo prema nadležnim organima uputili plan upisa u prvi razred za narednu školsku godinu kako slijedi:

 

TEHNIČKE ŠKOLE br.odj
Tehničar za kompjutersko projektovanje 1
Mašinski tehničar 1
Tehničar računarstva (EU VET) 1
Tehničar drumskog saobraćaja 1
STRUČNE ŠKOLE br.odj
Vozač motornih vozila 1
Elektroinstalater (električar) 1
Frizer-vlasuljar 1
Bravar/ Mašinbravar (po iskazanom interesu) 1
Konfekcionar tekstila 1

Konačni plan utvrđuje nadležno Ministarstvo koje i objavljuje konkurs.
Važno je napomenuti da nema prijemnih ispita, a konačna lista se utvrđuje na osnovu zajedničkih kriterija koji će biti sastavni dio konkursa.

Za sve informacije zainteresirani mogu kontaktirati na tel. 037 514-436 ili putem
E-mail: isrednja@gmail.com